Bases, termes i condicions

Edició 2019

Participació

La convocatòria BccN 2019 està oberta a tot tipus d’obra audiovisual (sense restricció de durada, format o gènere) finalitzada entre 2018 i 2019 i llicenciada amb Creative Commons o similar (no copyright).

La inscripció és gratuïta i es realitza mitjançant un formulari al web del festival, amb data límit el 30 d’abril de 2019. En aquest s’hauran d’especificar els crèdits de la obra i proporcionar un enllaç de visionat online (públic o privat) per a ús exclusiu del comitè de programació (no s’utilitzarà per a projectar).

Selecció

El comitè de programació valorarà tant el procés de producció com el resultat de l’obra i anunciarà els seleccionats en una publicació al lloc web del festival. Tanmateix, requerirà informació addicional via correu electrònic per a fins promocionals, que els autors es comprometen a facilitar.

Les obres seleccionades formaran part del BccN 2019, que tindrà lloc en diferents espais de la ciutat de Barcelona entre el 25 i el 29 de Juny. L’organització pot requerir la presència de l’equip als actes, la qual facilitarà en la mesura del possible.

Made in BCN

L’organització es reserva el dret d’integrar l’obra en la secció que consideri oportuna, inclosa si se considera oportú Made in Bcn, reservada a curts de nova autoria catalana. Únicament les obres pertanyents a aquesta secció són sotmeses a la votació del públic, el premi de la qual és la incorporació de la obra guanyadora a la CCWorld Xarxa de Comuns Audiovisuals.

CCWorld

Les obres seleccionades en el BccN 2019 així com el curt guanyador de Made in Bcn quedaran automàticament incloses a CCWorld Xarxa de Comuns Audiovisuals, per la qual cosa l’acceptació d’aquestes bases comporta la participació a la xarxa. CCWorld és una xarxa mundial de més de 30 festivals de cinema en Creative Commons que fomenten la circulació d’obres i materials CC. Les festivals membres es comprometen a respectar les llicències i a fer partícips als autors/es de les projeccions. www.ccworldfestivals.cc